0 تومان سبد خرید
سبد خرید شما خالی است

---

::: روش کار به این صورت است که 

بعد از تهیه دستگاه، داروهای قندتان را قطع نکنید

هر روز ناشتا قند خود را اندازه گیری کرده و با ذکر تاریخ یادداشت کنید

سپس هر جمعه عکس یادداشت را به واتس اپ دکتر مؤمنی 09120584253 ارسال فرمایید

سپس دکتر مؤمنی با توجه به روند درمانی از داروهای شما کم می کنند که نهایتاً تا دو ماه به صورت کامل داروهای قند شما قطع شود

ایمـیل


Lifeisbeautiful67900@gmail.com

Magneticwater.ir@gmail.com

Dr.momeni@magnetic-water.ir

Info@Magnetic-Water.ir


******** اینستاگرام شرکت *******

در خصوص مشاهده تجربیات درمان شدگان

به صفحه اینستاگرام شرکت مراجعه کنید

Instagram:

Magnetic_Water_Iran

کارشناسان درمانی شرکت


دکتر مومنی 09120584053

کارشناس درمانی  09303748811