0 تومان سبد خرید
سبد خرید شما خالی است

دستگاه تولید کننده آب قلیایی و یونیزه (مغناطیسی) Dr-Health مدل تک قطبی Unipolar

یونیزه و مغناطیسی کننده آب قطب شمال تک قطبی North Pole Only - قلیایی کننده آب Alkaline PH>8 - شش ضلعی کننده آب Hexagons - اکسیژن دار و سبک شدن آب Oxygenated and Lightening of Water - کاهش ORP آب به میزان 400 واحد - افزایش قدرت آنتی اکسیدانی آب به میزان 400 واحد Anti Oxidant + 400

817000 تومان

دستگاه تولید کننده آب قلیایی و یونیزه (مغناطیسی) Dr-Health مدل دو قطبی Bipolar

یونیزه و مغناطیسی کننده آب قطب شمال و جنوب دو قطبی North and South Pole - قلیایی کننده آب Alkaline PH>8 - شش ضلعی کننده آب Hexagons - اکسیژن دار و سبک شدن آب Oxygenated and Lightening of Water - کاهش ORP آب به میزان 400 واحد - افزایش قدرت آنتی اکسیدانی آب به میزان 400 واحد Anti Oxidant + 400

877000 تومان

مگنت زمان بندی

در خصوص زمان بندی

37000 تومان


---------------------

****سلامتی را بنوشید****

------------------ 

معرفی دستگاه تولید کننده آب یونیزه قلیایی

سرپرست کارشناسان درمانی شرکت

سرکار خانم مهندس سارا میرزایی

 


******** اینستاگرام شرکت *******

در خصوص مشاهده تجربیات درمان شدگان

به صفحه اینستاگرام شرکت مراجعه کنید

Instagram:

Magnetic_Water_Iran

ایمـیل


Lifeisbeautiful67900@gmail.com

Magneticwater.ir@gmail.com

Dr.momeni@magnetic-water.ir

Info@Magnetic-Water.ir


******** اینستاگرام شرکت *******

در خصوص مشاهده تجربیات درمان شدگان

به صفحه اینستاگرام شرکت مراجعه کنید

Instagram:

Magnetic_Water_Iran

کارشناسان درمانی شرکت


دکتر مومنی 09120584053

کارشناس درمانی  09303748811