10700000 تومان سبد خرید

دستگاه تولید کننده آب یونیزه (مغناطیسی) Dr-Health مدل صنعتی [1]

جمع مبلغ: 10,700,000 تومان

هزینه ارسال: 0 تومان

قابل پرداخت: 10,700,000 تومان

مشاهده سبد خرید
حذف تصویر عنوان انتخاب ها تعداد قیمت واحد قیمت کل
دستگاه تولید کننده آب  یونیزه (مغناطیسی) Dr-Health مدل صنعتی دستگاه تولید کننده آب یونیزه (مغناطیسی) Dr-Health مدل صنعتی ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

جمع مبلغ: ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان

نحوه پرداخت:


ادامه سفارش خرید بیشتر از سایت
ایمـیل


Lifeisbeautiful67900@gmail.com

Magneticwater.ir@gmail.com

Dr.momeni@magnetic-water.ir

Info@Magnetic-Water.ir


******** اینستاگرام شرکت *******

در خصوص مشاهده تجربیات درمان شدگان

به صفحه اینستاگرام شرکت مراجعه کنید

Instagram:

Magnetic_Water_Iran

کارشناسان درمانی شرکت


دکتر مومنی 09120584053

کارشناس درمانی  09303748811